Cordaad Welzijn Goedbezig Bergeijk

Mantelzorg

Bent u mantelzorger?
Helpt u al langere tijd iemand anders? Dan is de kans groot dat u mantelzorger bent! Dit zijn mensen die langer dan drie maanden, onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buur.

Zorg echter ook voor jezelf!                     
Zorgen voor een ander geeft veel voldoening. De waardering die je krijgt maakt het de moeite waard.
Toch kan deze zorgtaak zwaar zijn. Eerst denk je: “dat doe ik wel even”, maar dan blijkt het ingrijpender dan je dacht of veel langer te duren.

Ook kunnen er problemen ontstaan bij het combineren van de zorg met je werk, je hobby’s of de opvoeding van de kinderen. Oververmoeidheid en spanningen kunnen het gevolg zijn. Zover wil je het niet laten komen. Dat vraagt om aandacht voor jezelf.

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen t/m 23 jaar die opgroeien in een omgeving waarin structureel sprake is van zorg. Jonge mantelzorgers helpen soms mee met huishoudelijke taken, maar niet altijd!
Als diegene waarvoor je mantelzorger bent, zelf kinderen heeft, dan zijn dat veelal jonge mantelzorgers. 

Mantelzorg is niet het zelfde als vrijwilligerszorg!
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch is er echt een verschil:

Mantelzorg overkomt je!
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft.

Voor vrijwilligerswerk kies je!
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. 

Het Steunpunt Mantelzorg Bergeijk geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers. Het steunpunt is onafhankelijk, maar werkt nauw samen met lokale (vrijwilligers) organisaties. De hulp kan bestaan uit praktische ondersteuning maar ook als je gewoon eens jouw verhaal kwijt wilt, dan ben je bij het steunpunt aan het juiste adres!

Daarnaast organiseert het steunpunt de waardering voor voor mantelzorgers en worden er regelmatig cursussen en themabijeenkomsten gehouden. Ook (h)erkenning speelt hierbij een grote rol.

Lees verder in het menu over wat het Steunpunt Mantelzorg Bergeijk allemaal te bieden heeft. Heb je een vraag? Stel hem gerust en neem even contact op.

Aanmelden als mantelzorger in Bergeijk?
Dat kan ook digitaal! klik hier voor het aanmeldformulier

Steunpunt Mantelzorg Bergeijk:     

Nikki van de Moosdijk 
nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl

06-58783403